5-årig med metaldetektor finder et stykke Danmarkshistorie

Foto: Viborg Museum

Femårig dreng fra Almind ved Viborg finder rester af en dupsko fra omkring 1000-tallet på Hald. Hans detektorfund vil blive erklæret for danefæ af Nationalmuseet.

Christian Bitsch på fem år fra Almind havde held med sin detektorsøgning på Hald den sidste weekend i marts. Han deltog med sin familie og flere hundrede andre historieinteresserede i arrangementet ”Haldvejs med de Fem Halder”, hvor der blandt andet var første spadestik til en ny legeplads, skattejagt og så altså også mulighed for at prøve en metaldetektor.

Kort før arrangementet var slut, gav den lånte detektor lyd fra sig. Frem af mulden gravede Christian Bitsch og hans far en genstand frem. Det viste sig at være en såkaldt dupsko af bronze, de havde fundet. Ifølge museumsinspektør og arkæolog Mikkel Kieldsen fra Viborg Museum, der var med på dagen, er en dupsko et beslag, der har siddet i bunden af en skede til en dolk eller en kniv. Den fine dupsko er fra omkring 1000-tallet – altså omkring slutningen af vikingetiden og starten af middelalderen. Dupskoen viser altså, at der har været aktivitet på stedet, før de ældste faser af voldstederne.

Christian Bitsch var den eneste, for hvem det lykkedes at finde en genstand af særlig kulturhistorisk værdi i forbindelse med arrangementet. Mikkel Kieldsen har modtaget svar fra Nationalmuseet, der fortæller, at Christian Bitschs detektorfund vil blive erklæret for danefæ. Han kan derfor se frem til en godtgørelse for sit fund.

 

Foto: Viborg Museum 

 

Hvad er danefæ?

Genstande fra fortiden, herunder mønter, der er fundet i Danmark, og hvortil ingen kan godtgøre sin ret som ejer, er danefæ, såfremt de er forarbejdet af værdifuldt materiale eller har særlig kulturhistorisk værdi. Danefæ tilhører staten. Den, der finder danefæ, og den, der får danefæ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Nationalmuseet.

Nationalmuseet udbetaler en godtgørelse til finderen. Godtgørelsen fastsættes af Nationalmuseet under hensyn til det fundnes materialeværdi og sjældenhed samt til den omhu, hvormed finderen har sikret fundet. Såfremt danefæ findes ved en arkæologisk undersøgelse, der forestås af et statsligt eller statsanerkendt museum eller i øvrigt finansieres helt eller delvis af offentlige midler, udbetales der ikke danefægodtgørelse til finderen. Nationalmuseet kan dog i særlige tilfælde udbetale godtgørelse til ejer eller bruger af det areal, hvor undersøgelsen finder sted.

Danefæ indgår i Nationalmuseets samlinger og kan af museet deponeres på andre statslige eller statsanerkendte museer efter anmodning fra disse. I tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed mellem Nationalmuseet og et andet museum om deponering af et nyt danefæfund, træffer kulturministeren afgørelse herom.
 

Her ses resterne af den dupsko, som 5-årige Christian fandt med en lånt metaldetektor. 
Foto: Viborg Museum