Retskafne viborgensere sætter rekord

Foto: Viborg Kommune

Medlemmerne af Viborg Kommunes grundlisteudvalg er meget taknemmelige og overvældede over antallet af ansøgninger fra borgere, som ønsker at blive lægdommere.

Grundlisteudvalget har nu udvalgt i alt 323 borgere blandt de 1074 ansøgere til den såkaldte grundliste - den liste, hvorfra Vestre Landsret udtrækker lægdommere, der skal være med til at afgøre straffesager i byret og landsret i årene 2020-2023. 

Rekordstort ansøgerfelt

Interessen for at blive lægdommer er langt større, end Grundlisteudvalget havde turdet håbe på. Antallet af ansøgninger er mere end fordoblet i forhold til for fire år siden, hvor udvalget fik 458 ansøgninger. 

Formand for udvalget, byrådsmedlem Niels Dueholm, takker for den store interesse, som kommunens borgerne har vist for at tjene samfundet, og siger i den forbindelse:   

"Vi har aldrig før modtaget så mange ansøgninger om at komme på grundlisten, og det har gjort det væsentligt lettere for os at sammensætte en liste af mennesker, der afspejler befolkningssammensætningen i vores kommune. Samtidig er vi selvfølgelig kede af at skuffe de mere end 700 kvalificerede ansøgere, som ikke fik plads på listen." 

Tilfældighedsprincip 

Listen, som skal repræsentere en bred vifte af Viborg Kommunes borgere, hvad angår køn, alder, etnicitet, geografi, uddannelse, job m.v., er sammensat ud fra et tilfældighedsprincip. Hvis en pulje af ansøgere opfylder de samme krav, er det altså tilfældigt hvem, der bliver valgt. 

I forhold til tidligere år har der i år været flere unge ansøgere samt flere ansøgere af anden etnisk oprindelse. Som noget nyt har ansøgerne i år søgt via en elektronisk blanket. Før skulle borgerne sende en skriftlig ansøgning, og Grundlisteudvalget mener, at den ændring kan være medvirkende årsag til stigningen af ansøgere.

Borgere, som har ansøgt om at komme på listen, har allerede fået besked.
 

Sådan kommer man på grundlisten

Grundlisteudvalget udvælger hvert fjerde år borgere, som har ansøgt om at komme på grundlisten over potentielle lægdommere. 

Kriterierne for at komme i betragtning til en plads på listen er, at man skal:
• bo i Viborg Kommune
• være mindst 18 år og ikke fylde 80 år inden udgangen af 2023
• være dansk statsborger
• have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
• have en ren straffeattest