Skolebussernes nye ruter udskyder afklaring: Flere elever får ret til kørsel efter årsskiftet

I fremtiden skal endnu flere lokale skoleelever kunne tage skolebussen. Foto: Shutterstock

Kommunens ekstra tjek af trafikfarlige skoleveje betyder, at der nu skal lægges nye ruter for skolebusserne. Det medfører samtidig, at de planlagte ændringer i elevernes mulighed for at tage bussen først træder i kraft efter juleferien i år.

Teknisk Udvalg har den 4. september 2019 behandlet spørgsmålet om en ny vurdering af skolevejenes trafiksikkerhed. Udvalget vedtog to ekstra kriterier, som åbner for, at flere elever har ret til transport med bus til og fra skole.

Skolerne går derfor nu i gang med at afdække, hvor mange flere elever som er kørselsberettigede efter den nye vurdering. På baggrund af behov for bustransport skal kommunen herefter udarbejde nye ruter, som kan træde i kraft fra årsskiftet.

Status er derfor nu:

• Elever, som i dag kører med bus til skole, fortsætter som hidtil frem til årsskiftet.

• Elever, som er blevet stillet i udsigt, at de allerede fra uge 43 i år kan tage bussen til skole, må desværre vente med at få afklaret deres situation til senere på året.

• Elever, som efter den nye vurdering af trafikfarlige veje, har ret til transport med skolebus, får ligeledes besked senere på året.

Skolerne tager i de kommende uger kontakt til de forældre, hvis børn bliver berørt af den nye vurdering af skolevejene.