Er du glad, sund og tilfreds med kommunen? - 3.000 viborgensere drages ind i spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen skal gøre kommunen klogere på, hvad borgerne tænker om en hel række emner. Det er frivilligt, om man vil deltage. Foto: Shutterstock

3.000 borgere i Viborg Kommune får snart et spørgeskema i deres e-Boks. Kommunen vil nemlig gerne vide, hvordan det står til med sundhed og fællesskab samt oplevelsen af sammenhæng i mødet mellem borger og kommune.

Borgerne i Viborg Kommune skal opleve en Viborg Kommune i sammenhæng, hvor det er let at få løst en opgave og komme i kontakt med den rette medarbejder. En spørgeskemaundersøgelse giver snart 3.000 personer muligheden for at give en direkte tilbagemelding på, hvordan de oplever mødet med kommunen.

Baggrunden for undersøgelsen er, at byrådet har vedtaget en ny model for at skabe sammenhæng for borgerne. I den nye sammenhængsmodel er mange selvstændige politikker afløst af én fælles model på tværs af de kommunale serviceområder. Der er formuleret 21 mål inddelt i fem temaer: Bæredygtighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, læring og uddannelse samt oplevelser og fællesskab.

"Byrådet har sat en række helt konkrete mål for, hvad vi vil opnå inden for de fem temaer, vi arbejder ud fra. Derfor har vi har brug for at kende udgangspunktet, så vi kan se, hvordan vi lykkes med at nå målene," siger borgmester Ulrik Wilbek.

En del af målene kan gøres op ved hjælp af statistik, der samles op andre steder. Det gælder f.eks. udviklingen i indbyggertal og vækst i antal arbejdspladser. Andre mål kræver, at kommunen spørger borgerne direkte, f.eks. til kost- og rygevaner.

Spørgeskemaet indeholder 18 spørgsmål, der skal være med til at sikre et udgangspunkt for de målsætninger i Sammenhængsmodellen, hvor kommunen ikke i forvejen har data. Borgerne får også spørgsmål, hvor der spørges til, om Viborg Kommune skaber sammenhæng for borgerne.

Ulrik Wilbek uddyber:

"Vores ambitiøse mål med Sammenhængsmodellen er netop, at borgerne oplever en sammenhæng i den behandling, de får, når de er i kontakt med kommunen. I hvor høj grad oplever borgerne, at der er sammenhæng i kommunens indsats?"

Fakta om undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og udsendes i slutningen af august til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen. De 3.000 er repræsentative i forhold til hele befolkningen i kommunen og har tre uger til at besvare spørgsmålene. Resultaterne bliver præsenteret for byrådet og offentliggjort i midten af oktober i år.

Undersøgelsen er udarbejdet af Viborg Kommune i samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Århus Universitet. Læs mere om spørgeskemaundersøgelsen på kommunens hjemmeside.