Flere nye studerende har Viborg som førsteprioritet

Flere studerende har i år Viborg som førsteprioritet sammenlignet med sidste år. Foto: VIA University College

Selvom VIA har modtaget lidt færre ansøgninger til deres uddannelser på Campus Viborg end sidste år, så er der sket en stigning i antallet af studerende, der vælger Viborg som deres førsteprioritet.

VIA har i år modtaget 1.584 ansøgninger til uddannelserne på Campus Viborg mod 1.771 sidste år. Til gengæld har 800 valgt Viborg som deres førsteprioritet mod 765 sidste år.

Da ansøgningsfristen udløb den 5. juli kl. 12.00 havde VIA University College samlet set modtaget 18.658 ansøgninger i hele Region Midtjylland.

Ansøgerne får besked den 26. juli på e-mail og i e-boks, om de er blevet optaget på den uddannelse, de har søgt ind på. 

VIA imødekommer efterspørgsel på arbejdskraft

Louise Gade, prorektor for VIA University College, glæder sig over den store søgning til VIA. Hun peger på, at VIA gør en stor indsats for at imødekomme manglen på især ingeniører, lærere og sygeplejersker.

”Vi er meget glade for, at der igen i år er en stor søgning til VIAs over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser i Region Midtjylland. Specielt er vi utroligt glade for den pæne søgningVIAs ingeniøruddannelser, da der i erhvervslivet i den grad er mangel på ingeniører med stærke erhvervsrettede kompetencer. Og netop VIAs uddannelser er netop kendetegnet ved at uddanne deres studerende med de kompetencer,” siger prorektor Louise Gade, der er den øverst ansvarlige for alle VIAs uddannelser.

Blandt andet har VIA, ved at oprette uddannelsesstationer, øget antallet af steder i Midtjylland, hvor det er muligt at uddanne sig til ingeniør og lærer. Fx har VIA en særlig specialisering inden for augmented reality for softwareingeniører i Viborg.

Derudover øger VIA nu antallet af sygeplejerskestuderende med 120 årligt, som Uddannelsesministeriet har givet grønt lys til.

”Selv om søgningen til nogle af VIAs uddannelser i år er gået tilbage sammenlignet med sidste år, så har vi stadig langt flere kvalificerede ansøgere til mange uddannelser, end vi har studiepladser til. Derfor får vi langt de fleste studiepladser fyldt op,” understreger Louise Gade og tilføjer, at der altid i perioder er nogle uddannelser, der er mere populære og mere søgte end andre – fx i kølvandet på medieomtale, eller hvor der er stor jobsikkerhed.

Stor interesse for netuddannelserne

I år har der vist sig at være en særlig interesse for de to netbaserede uddannelser på Campus Viborg. Her er den netbaserede sygeplejerskeuddannelse gået frem med 30 procent i førsteprioritetsansøgere - fra 33 sidste år til 43 ansøgere til de i alt 20 studiepladser. Også den netbaserede pædagoguddannelse er populær. Her er der stort set status quo med 79 ansøgere mod 81 sidste år til de 54 studiepladser.

Skulle man være så uheldig ikke at blive tilbudt optagelse, så vil der sandsynligvis stadig være ledige pladser på en af VIAs uddannelser i Viborg. På VIAs hjemmeside kan alle fra d. 26. juli se den samlede oversigt over ledige pladser.