Midttrafik ændrer køreplaner og nedlægger ruter: Sådan påvirker det busserne i Viborg Kommune

Især de blå regionale busruter bliver ændret, når den nye køreplan træder i kraft sidst på måneden. Foto: Midttrafik

Store besparelser på den kollektive transport gør, at der er flere ændringer i årets nye køreplaner, end man normalt er vant til.

30. juni får regionens busser nye køreplaner. I denne omgang betyder det især en del for de regionale ruter, der kører på kryds og tværs af Jylland. Der bliver nemlig ændret en del på netop denne del af busnettet, når Midtrafik skal imødekomme Region Midtjyllands ønske om at bruge færre penge på offentlig transport.

I Viborg kommer det til at betyde, at rute 50, der kører mellem Viborg og Skive, bliver nedlagt. I stedet vil Viborg Kommune etablere en ny lokalrute, der primært betjener Knudby - Hjarbæk til Løgstrup, og sikrer sammenhæng til 940X mellem Thisted og Viborg. Denne rute kører via Løgstrup på strækningen mellem Skive og Viborg fra 30. juni.

Derudover nedlægges rute 59 mellem Viborg og Aalestrup som en regional afgang, men internt i Viborg Kommune beholder man linjen, der dog fremover vil have færre afgange. Fra 30. juni vil bus 50 have to morgenafgange og en eftermiddagsafgang på skoledage, og så kommer der til at være en flexbus-afgang, som kører mellem Viborg og Møldrup på hverdage klokken 21.30.

114 mellem Viborg og Aarhus forsvinder. Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute på strækningen mellem Fårvang og Viborg. Det begrundes med, at der kører tog på strækningen, og toget er hurtigst. Fremover vil bussen kun køre mellem Aarhus og Hammel.

Regionen ønsker store besparelser

Ifølge Midttrafik så er det nye rutenet en konsekvens af, at Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at man samlet set ønsker at spare 60 millioner kroner på den kollektive trafik. Besparelserne skulle være trådt i kraft allerede 1. april, men i et samarbejde mellem kommunerne, Region Midtjylland og Midttrafik er det lykkes at finansiere, at ruterne holdes åbent indtil det traditionelle køreplaneskift sidste søndag i juni.

Midttrafik har lavet en side med informationer, så pendlere og andre brugere af regionens kollektive trafik mere præcist kan se, hvordan deres tur med bus ændrer sig. Derudover kan du se alle de nye køreplaner på Midttrafiks hjemmeside.