Så er vinderen af Årets Lokalområde 2019 kåret

De lokale spejdere i Rødkærsbro benytter ofte de grønne områder ved det nye aktivitetsområde. Foto: Viborg Kommune

I dag jubler borgerne i Rødkærsbro. Byen er nemlig mandag morgen - i en livetransmission på Radio Viborg - blevet kåret som Årets Lokalområde 2019 i Viborg Kommune. Løvskal, Klejtrup og Bjerregrav deler en flot 2. plads.      

Landdistriktsudvalget traf beslutningen om at tildele Rødkærsbro titlen som Årets Lokalområde 2019 efter en besøgsrunde søndag den 1. september, hvor borgerne i de fire nominerede byer - Rødkærsbro, Løvskal, Klejtrup, og Bjerregrav - havde lagt et stort stykke arbejde i at præsentere deres byers kvaliteter på bedste vis.

Temaet for konkurrencen var i år "Vækst og nye tilflyttere". 

Usædvanligt sammenhold

De mange, forskellige initiativer gjorde et stort indtryk, og det var ikke nogen nem opgave for dommerkomitéen at udpege en vinder. Valget faldt dog til sidst på Rødkærsbro, og næstformand for Landdistriktsudvalget, Martin Sanderhoff, begrunder her valget:

"I Rødkærsbro oplevede vi et sammenhold på tværs af foreninger, som er usædvanligt for en by af Rødkærsbros størrelse. Alle arbejder nu sammen om at styrke grundlaget for, at nye tilflyttere får øje på og lyst til at bo i byen. Vi ser en by, der har fundet ind til kernen af, hvad lige præcis de har at tilbyde borgerne, og de formår at komme ud med deres fortælling. Dette viser sig også i en vækst i indbyggertal på 6,8% over de sidste 5 år."

Ifølge Martin Sanderhoff er der ingen tvivl om, at områdefornyelsen i Rødkærsbro har haft stor, positiv betydning for byens udvikling og har mobiliseret mange nye frivillige kræfter:

"Vi ser en by, der hænger sammen, og en by, hvor beboerne har ideer til, hvordan de i endnu højere grad kan åbne sig, så både nuværende og potentielle tilflyttere bedre kan få øje på byens mange kvaliteter." 

Fire inspirerende besøg

I Rødkærsbro blev udvalget bl.a. præsenteret for det nye aktivitetsområde omkring hallen og skolen, og udvalgsmedlemmerne blev i tog kørt rundt i stationsbyen, mens lokale guider fortalte om byens mange tilbud og nye initiativer. 

På Løvskal-egnen besøgte udvalget et område, som på tværs af landsbyer har et unikt samarbejde om institutioner og tilbud til områdets børn med udgangspunkt i Nørreå Børnehus, Nørreåskolen og Team Nørreå. Udvalget var imponeret over det frivillige arbejde og viljen til at tænke på tværs.

Herefter gik turen til Klejtrup, hvor udvalget fik indblik i, hvordan projekter, som f.eks. en ny spejderhytte og et friluftsbad, kan lykkes i en mindre by, hvor ihærdighed og gå-på-mod kendetegner byens borgere. Byens skole, som i høj grad formår at engagere forældrene i værdigrundlag og udvikling, var et naturligt afslutningssted for besøget, hvor en lang række foreninger og borgere var til stede.

Under besøget i Bjerregrav gik turen bl.a. til Nordskoven og de mange tiltag her, som skal bidrage til øget tilflytning. I Bjerregrav støtter man op om hinanden på tværs af foreninger og erhvervsliv. Udvalget fik en præsentation af, hvordan tilflyttere inviteres ind og fastholdes i det stærke sammenhold i Bjerregrav, og nogle af byens tilflyttere fortalte om deres bevæggrunde for at flytte til byen. Også her sluttede besøget på byens skole med mange fremmødte borgere i alle aldre. 

Imponerende engagement

Martin Sanderhoff siger i en pressemeddelelse om det samlede indtryk efter besøgsrunden til de fire byer:

"Vi har i Landdistriktsudvalget ønsket at sætte spotlys på de mange forskellige initiativer, som lokalområderne har iværksat for at skabe vækst. Det var både opløftede og meget inspirerende for os i Landdistriktsudvalget selv at komme ud og opleve, hvor meget byerne formår at skabe af aktiviteter og tiltag, som kan være med til at tiltrække nye tilflyttere."

Landdistriktsudvalget er imponerede over det store engagement og ansvar, som de fire byer udviser, samt den store indsats de yder - og, siger Martin Sanderhoff afsluttende:

"Vi håber samtidig, at konkurrencen kan være med til at inspirere andre byer til at tænke mere i, hvad de kan gøre, hvis de ønsker nye tilflyttere." 

Præmieoverrækkelse

Alle fire områder modtager en pengepræmie, der skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Rødkærsbro løber med førstepræmien på 50.000 kr., mens Løvskal, Klejtrup og Bjerregrav hver får 25.000 kr.

Den officielle overrækkelse af prisen Årets Lokalområde 2019 finder sted lørdag den 7. september 2019, kl. 10.30 i Rødkærsbro. Repræsentanter for de tre øvrige lokalområder får samtidig overrakt deres præmier.