Stor milliondonation skal gøre livet nemmere for lokale med sukkersyge

Foto: Hospitalsenhed Vest

Ofte mangler der sammenhæng i forløbet, når patienter med type 2 diabetes - almindelig kendt som sukkersyge - men det vil et nyt projekt råde bod Sundhedsstyrelsen har netop bevilget fem millioner kroner til projektet, som gennemføres sammen med Steno Diabetes Center Aarhus og Defactum.

I Viborg, Silkeborg og Skive Kommune bor der ca. 11.000 borgere med type 2-diabetes, og langt størstedelen af disse borgere følges af deres egen praktiserende læge. Men 10-15 procent følges og behandles samtidig på hospitalet, og cirka fem procent modtager også kommunale sundhedsydelser.

"Det er velbeskrevet, at patienter med type 2-diabetes kan opleve en større byrde ved deres sygdom, fordi der mangler kontinuitet i deres behandlingsforløb. I Region Midtjylland vil vi sammen med vores kommuner og almen praksis skabe bedre sammenhæng i patienternes forløb på tværs af sektorer, og det skal dette projekt hjælpe til," siger Annette Roed, formand for Region Midtjyllands udvalg for nære sundhedstilbud.

Adgang til data på tværs af sektorer

Projektet, som netop har fået fem millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen, rummer flere indsatser. En af indsatserne skal sikre, at hospital, kommuner og praksis kan udvikle en samarbejdsmodel, hvor man konfererer med hinanden om fælles patienters behandlingsforløb.

En anden indsats skal bidrage til at dele data om diabetespatienterne på tværs af sektorer i anonymiseret form. Med projektet indsamles de anonymiserede patientdata derfor i en kvalitetsdatabase, som kan bruges til at blive klogere på de komplikationer, som patienter med type 2-diabetes oplever, og hvilke tilbud og behandling, de får fra de forskellige sektorer.

En tredje indsats handler om at bruge de fælles data som grundlag for at udvikle nye fælles kvalitetstiltag på tværs af hospital, praksis og kommuner, så patienternes forløb bliver bedre.

"Der er ingen tvivl om, at vi i de tre kommuner ser en stor fordel i tættere koordinering omkring diabetesforløb. Resultaterne forventer vi at se i en øget livskvalitet hos vores borgere med type 2-diabetes, og i at vi sammen med hospital og praktiserende læger kan rette indsatsen og ressourcerne mod de borgere, som har mest behov for det," forklarer Niels Ole Damgaard Nielsen, formand for Skive Kommunes sundheds-, social- og forebyggelsesudvalg                                                                      

Om diabetesprojektet

  • Igennem seks indsatser vil man sikre bedre koordinering, sammenhæng og kvalitet for type 2-diabetespatienter på tværs de sektorer, som har tilbud til patienterne, herunder hospital, kommuner og praktiserende læger.

  • Projektet er sat i værk af Midtklyngen, som består af hospitalerne i Hospitalsenhed Midt, Viborg, Silkeborg og Skive kommuner samt praktiserende læger i de tre kommuner. Der bor 11.000 type 2-diabetespatienter i Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner.

  • Projektet får faglig støtte fra Steno Diabetes Center Aarhus og Defactum, som begge er en del af Region Midtjylland. Projektet afsluttes med udgangen af 2020.