Viborg Kommune vurderer skolevejenes trafikfarlighed

Arkivfoto / Colourbox

Viborg Kommune er i gang med at vurdere, hvor farlig trafikken er på kommunens skoleveje uden for byerne. Alle veje bliver vurderet ud fra samme kriterier, uanset hvilket skoledistrikt de ligger i.

Kommunen vurderer trafikfarligheden på skoleveje, som ligger uden for byzonerne, hvor der bor nuværende eller kommende skoleelever, og hvor den eksisterende trafikvurdering er mere end 5 år gammel.

Formand for Teknisk Udvalg, Johannes Vesterby, siger om vurderingsarbejdet: "Vi vurderer vejene i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, på samme måde som man gør det i resten af politikredsen. Det er nemlig vigtigt for os, at borgerne oplever, at trafikfarligheden på skolevejen bliver målt ens over hele kommunen."

Vurdering kan betyde ændringer 

Vurderingen af de trafikfarlige skoleveje betyder, at vejene kan blive kategoriseret anderledes end i dag. For eksempel kan veje, som i dag er vurderet trafikfarlige for elever til og med 7. klasse, fremover blive vurderet trafikfarlige for et lavere klassetrin. Samtidig kan nye vejstrækninger blive erklæret trafikfarlige.

Per Møller Jensen, der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget, siger i den forbindelse: "Vi er klar over, at vurderingen af de trafikfarlige skoleveje kan betyde ændringer i forhold til, hvilke elever, der kan køre med skolebussen, samt omlægning af ruter. Men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre, at alle borgere - uanset, hvor de bor i Viborg Kommune - får samme serviceniveau."

Vurderingskriterier

Det er Viborg Kommune, der kategoriserer farligheden af skolevejene, men vurderingen sker med udgangspunkt i en udtalelse fra politi- og vejmyndighed.

Når en vej vurderes, kigger kommunen kun på strækninger uden for byzoner. Der tages højde for flere ting i vurderingen, bl.a.:
•    Bredde på kørebane, rabat og cykelsti
•    Målte hastigheder
•    Hvor mange biler, der kører på vejen i døgnet
•    Mængden af tung trafik
•    Uoverskuelige bakker og vejsving
•    Trafikulykker på vejen

De trafikale forhold bliver vurderet i forhold til elevernes klassetrin. Vurderingerne vil gælde fra 21. oktober 2019 (uge 43).