Mange tilbud til seniorer i Viborg

Vi bliver ældre og ældre som generationerne skrider frem. Den voksende levealder skyldes forhøjet levestandard i det moderne samfund.

Ikke nok med, at vi bliver ældre, så holder vi os også sundere i længere tid. Dermed viser også flere statistikker, at den gennemsnitlige levealder i Danmark er højere, end den var for blot nogle få årtier siden. Vi er ganske enkelt flere ældre i samfundet, end vi var før.

Den forhøjede levealder og den forbedrede sundhed har skabt en ny gruppe i samfundet - de aktive seniorer. Denne gruppe har i mange kommuner været glemt, hvor man i stedet har fokuseret på unge menneskers trivsel. Mange kommuner har heldigvis fået øjnene op for, at der er store fordele i at investere i seniorers trivsel. På denne måde modarbejder man den ensomhed, som desværre til stadighed er udbredt blandt ældre mennesker, og man giver dem mulighed for at engagere sig aktivt i det lokale foreningsliv.

Mange tilbud til seniorer i Viborg

I Viborg Kommune er der mange tilbud for seniorer og dermed en rig mulighed for at blive en del af lokalmiljøet på mangefacetterede måder. Vi kommer her ind på en række af de tilbud, som findes i kommunen.

Der findes mange fællesskaber online til aktive seniorer , og her har man måske hørt om seniorhuse. Dem findes der også en lang række af i området omkring Viborg. Det gælder eksempelvis Oasen (Bjerringbro), Fælleshuset (Rødkærsbro) og Seniorhuset (Karup). Med seniorhuse forstås steder, hvor de ældre selv skal stå for den daglige drift og dermed bliver en aktiv del af identiteten og det daglige liv. 

I seniorhuse vil man bl.a. kunne opleve aktiviteter såsom fællessang, bingo og musikarrangementer. Der er dermed lidt for enhver smag. Hvilke arrangementer afhænger dog af husets brugere.

Derudover findes der også aktivitetscentre i kommunen. Her får ældre mulighed for at træne sig op og dermed fastholde den fysiske sundhed, som kræves for at opretholde et aktivt liv som senior.

De mange investeringer i seniorers trivsel i Viborg Kommune, kommer samfundet til gode på et højere plan. Det medfører, at der kommer flere møder og dialoger generationerne imellem. Derudover så forhindrer det også, at kommunen taber borgere på gulvet, som i virkeligheden kunne have en interesse i at være en del af det fællesskab mellem borgerne, som enhver kommune tilbyder. Det er dermed til gavn for den enkelte, såvel som for alle.